Meaning of the Sanskrit Word: kariyachena

  kariyāchena—has done    Adi 5.223, Adi 15.32, Madhya 4.3-4, Madhya 4.208, Madhya 25.161
  kariyāchena—has made    Adi 3.80, Adi 16.26, Madhya 11.46, Madhya 24.101
  kariyāchena—have done    Adi 1.19
  kariyāchena—He did    Adi 3.82
  kariyāchena—must have been    Adi 16.89
  kariyāchena—performed    Madhya 3.41
  kariyāchena—has accepted    Madhya 6.45
  kariyāchena prakāśa—has described.    Antya 14.119, Antya 16.86
  kariyāchena bhojana—have eaten.    Madhya 15.229
  kariyāchena bhojana—has eaten    Antya 6.123
  kariyāchena śayana—was lying down    Antya 10.85
  kariyāchena śayana—was taking rest    Antya 14.17
  kariyāchena śayane—was sleeping    Antya 6.159-160
  kariyāchena prakāśa—manifested.    Antya 3.96
  kariyāchena prakāśa—has manifested.    Antya 6.326
  kariyāchena samarpaṇa—Lord Caitanya has given charge of    Antya 6.252
  kariyāchena varṇana—has narrated.    Antya 10.50
  kariyāchena varṇana—has described.    Antya 15.96
  kariyāchena viśrāme—was taking rest.    Antya 4.120

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z