Meaning of the Sanskrit Word: karaskara

Compound Sanskrit Words Containing: karaskara

  karaskara-kakatunda-adi—named karaskara, kakatunda, etc.    SB 5.14.12