Meaning of the Sanskrit Word: karai

Compound Sanskrit Words Containing: karai

  sayana karai—making Him lie down    Antya 17.8
  sri-rupe siksa karai—teaching Srila Rupa Gosvami    Madhya 1.243