Meaning of the Sanskrit Word: karabe

  karabe—will do    Madhya 12.28, Madhya 24.345

Compound Sanskrit Words Containing: karabe

  karabe darasana—he will show.    Madhya 11.71
  karabe paricaya—will identify.    Madhya 11.72
  karabe sphurana—will manifest.    Madhya 24.328