Meaning of the Sanskrit Word: kanksati

  kanksati—desires    Bg 5.3, Bg 12.17, Bg 14.22-25, Bg 18.54, Madhya 23.110, Madhya 24.132

Compound Sanskrit Words Containing: kanksati

  na kanksati—he does not hanker    Madhya 8.65, Madhya 25.155