Meaning of the Sanskrit Word: kadi

  kadi—snatching    Adi 10.38, Adi 14.26, Antya 6.323
  kadi—from the pulp of dal    Madhya 4.70
  kadi—small conchshells    Antya 1.19
  kadi—taking away    Antya 11.28

Compound Sanskrit Words Containing: kadi

  kadi-ba-uli—bangles worn on the hand    Adi 13.112
  kadi nila—took it away    Antya 19.48
  raja-kadi—the revenue of the King    Antya 9.92