Meaning of the Sanskrit Word: jitah

  jitah—conquered    Bg 5.19, Bg 6.6, SB 6.16.34, SB 7.3.20, Madhya 8.67
  jitah—conquered.    SB 7.14.12

Compound Sanskrit Words Containing: jitah

  stri-jitah—conquered by women    SB 4.27.18
  sva-jitah—conquered    SB 7.8.10