Meaning of the Sanskrit Word: jayah

  jayaḥ—victory    Bg 10.36, SB 6.12.7, SB 6.12.17, SB 8.11.7
  jayaḥ—Jaya    SB 8.13.22, SB 9.17.16, SB 9.21.1, SB 9.24.14
  jayaḥ—named Jaya    SB 3.16.2
  jayaḥ—controlling    SB 3.28.5
  jayaḥ—conqueror.    SB 4.28.29
  jayaḥ—Jaya.    SB 9.15.1
  jayaḥ—a son named Jaya    SB 9.17.17
  jayaḥ—conquering    Madhya 19.213
  bhārata-bhū-jayaḥ—a birth in the land of Bhārata-varṣa    SB 5.19.23
  jayaḥ tasmāt—the son of Śruta was Jaya    SB 9.13.25
  jayaḥ vijayaḥ prabalaḥ balaḥ kumudaḥ kumudākṣaḥ ca viṣvaksenaḥ—as well as Jaya, Vijaya, Prabala, Bala, Kumada, Kumudākṣa and Viṣvaksena    SB 8.21.16-17
  prāṇa-jayaḥ—controlling the vital air    SB 3.28.5
  puram-jayaḥ—Purañjaya (“the conqueror of the residence”)    SB 9.6.12
  su-jayaḥ—whose glories    SB 5.1.10
  ātma-jayaḥ—not being overwhelmed by bodily necessities    SB 7.11.22

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z