Meaning of the Sanskrit Word: jatiya

  jatiya—types of    Adi 4.262

Compound Sanskrit Words Containing: jatiya

  sa-jatiya—similar    Madhya 22.131
  visaya jatiya—relating to the object    Adi 4.133
  asraya-jatiya—relating to the abode    Adi 4.134