Meaning of the Sanskrit Word: jarasam

  jarasam—invalidity    SB 3.2.3
  sva-jarasam—his own invalidity and old age    SB 9.19.21

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z