Meaning of the Sanskrit Word: indu

  indu—the moon    SB 3.8.31, SB 10.7.35-36, SB 10.8.37-39
  indu—moonlike    SB 3.8.26
  indu—of the moon    SB 3.21.51
  indu—like the full moon    Madhya 21.135
  indu—moon    Antya 19.36
  aṣṭamī-indu—eighth-day moon (half moon)    Madhya 21.127
  indu-maṇḍalam—the moon planet    SB 5.17.4
  indu-vadanā—moonfaced    Antya 1.151
  koṭi-indu—like millions upon millions of moons    Adi 4.247
  koṭi-indu—than ten million moons    Antya 15.14
  koṭi-indu—millions upon millions of moons    Antya 15.21
  pūrṇa indu—full moon.    Adi 4.271-272

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z