Meaning of the Sanskrit Word: hriyam

  hriyam—bashfulness    Antya 1.189
  gata-hriyām—for those who are shameless    SB 3.18.7

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z