Meaning of the Sanskrit Word: hiranya

  hiranya—gold    SB 3.8.30, SB 4.24.37, SB 5.26.19
  hiranya—Hiranya    Madhya 16.217, Antya 3.166, Antya 3.174
  hiranya—of the name Hiranya    Adi 10.70
  hiranya—of gold    Antya 1.139

Compound Sanskrit Words Containing: hiranya

  hiranya-anda-samudbhavah—his material body was created from Hiranyagarbha.    SB 5.20.44
  hiranya-dasa—Hiranya Majumadara    Antya 3.208
  hiranya-dasa—the uncle of Raghunatha dasa Gosvami    Antya 6.18
  hiranya-dasa palaila—Hiranya dasa fled    Antya 6.20
  hiranya-garbha—of the name Hiranyagarbha    Adi 5.106
  hiranya-garbham—Lord Brahma    SB 5.1.9
  hiranya-garbhah—Lord Brahma    SB 5.19.13
  hiranya-garbhah—known as Hiranyagarbha    SB 5.20.44
  hiranya-garbhah—the one who keeps the universe within his abdomen    SB 7.3.32
  hiranya-garbhah—the hiranyagarbha manifestation    Adi 2.53
  hiranya-garbhera—of the total of the living entities    Adi 2.51
  hiranya-kasipoh—of Hiranyakasipu    Antya 16.52
  hiranya-kesah—having golden hair    SB 3.18.7
  hiranya-kesah—golden hair    SB 3.24.17
  hiranya-kesah—hair colored like gold    Madhya 20.333
  hiranya-sthivah—Hiranyasthiva    SB 5.20.3-4
  hiranya-puravasinah—Hiranya-puravasis    SB 5.24.30
  hiranya-rasanam—tied with a gold chain    SB 4.19.19
  hiranya-rasanah—a garment like gold    SB 4.7.20
  hiranya-retasah—to the original fire.    SB 6.9.42
  hiranya-retah—Hiranyareta    SB 5.1.25
  jagadisa-hiranya—of the names Jagadisa and Hiranya    Adi 14.39