Meaning of the Sanskrit Word: hasya

  hasya—smiling    Antya 16.148, Antya 17.33, Antya 17.59
  hasya—laughing    Adi 13.95, Madhya 9.110
  hasya—joking    Adi 17.290
  hasya—laughter    Madhya 19.187

Compound Sanskrit Words Containing: hasya

  hasya kare—laugh    Madhya 9.51
  hasya kari—laughingly    Madhya 25.168
  hasya karaite—to make them jubilant    Madhya 9.148
  hasya-rase—jokingly    Madhya 3.88
  tanre hasya karite—to make Him a laughingstock    Madhya 14.206