Meaning of the Sanskrit Word: haridase

  haridase—Haridasa    Madhya 11.164, Madhya 11.196, Antya 4.16, Antya 11.45, Antya 11.72
  haridase—Haridasa Thakura    Madhya 11.161, Antya 3.211
  haridase—unto Haridasa Thakura    Madhya 12.201, Antya 3.103
  haridase—Thakura Haridasa    Adi 13.99
  haridase—unto Haridasa    Antya 4.146
  haridase—the body of Haridasa    Antya 11.64

Compound Sanskrit Words Containing: haridase

  chota haridase—unto Junior Haridasa    Madhya 1.259
  chota haridase—Chota Haridasa    Antya 2.113
  chota-haridase—Junior Haridasa    Antya 20.105
  haridase bedi—surrounding Haridasa Thakura    Antya 11.49
  haridase dite—to deliver to Haridasa    Antya 11.16
  haridase prasada lagi—for a favor to Junior Haridasa    Antya 2.130
  kabhu haridase nacaya—sometimes made Haridasa Thakura dance    Madhya 14.71