Meaning of the Sanskrit Word: harasita

  haraṣita—jubilant    Adi 13.21, Adi 13.86, Antya 1.63
  haraṣita—pleased    Madhya 4.90, Madhya 6.32
  haraṣita—very pleased    Madhya 13.55, Madhya 15.76
  haraṣita—in great happiness    Madhya 9.241
  haila haraṣita—became very, very happy    Antya 8.97
  haraṣita hañā—being pleased.    Madhya 3.113
  haraṣita hañā—becoming very pleased.    Madhya 6.29
  haraṣita hañā—being very much pleased.    Madhya 9.173
  haraṣita hañā—with great pleasure.    Madhya 11.207
  haraṣita-mana—a pleased mind    Madhya 6.209

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z