Meaning of the Sanskrit Word: hanta

  hanta—alas    SB 4.4.28, SB 7.9.41, Adi 4.146, Adi 17.281, Madhya 6.142, Madhya 8.149, Madhya 9.150, Madhya 11.47, Madhya 20.180, Madhya 20.182 (and more...)
  hanta—oh    Madhya 18.34, Antya 14.86
  hanta—yes    Bg 10.19
  hanta—O Nārada    SB 1.6.21
  hanta—alas.    SB 3.15.23
  hanta—addressing them    SB 8.6.18
  hanta—also    SB 8.22.27
  hanta—just see    Adi 17.293
  hantā—the killer    SB 6.2.9-10
  hantā—killer    SB 10.1.34
  hanta hanta—expression of great lamentation    Madhya 11.8, Madhya 11.8
  hā hanta—alas    Madhya 2.58, Madhya 2.58
  hantā asmi—I am the killer (of others)    SB 10.4.22
  hantā gata-āśaṅkaḥ—there is a possibility that Kaṁsa would take steps to kill this child    SB 10.8.8-9

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z