Meaning of the Sanskrit Word: hanta

  hanta—alas    SB 4.4.28, SB 7.9.41, Adi 4.146, Adi 17.281, Madhya 6.142, Madhya 8.149, Madhya 9.150, Madhya 11.47, Madhya 20.180, Madhya 20.182 (and more...)
  hanta—oh    Madhya 18.34, Antya 14.86
  hanta—yes    Bg 10.19
  hanta—O Narada    SB 1.6.21
  hanta—alas.    SB 3.15.23
  hanta—addressing them    SB 8.6.18
  hanta—also    SB 8.22.27
  hanta—just see    Adi 17.293
  hanta—the killer    SB 6.2.9-10
  hanta—killer    SB 10.1.34

Compound Sanskrit Words Containing: hanta

  hanta hanta—expression of great lamentation    Madhya 11.8, Madhya 11.8
  ha hanta—alas    Madhya 2.58, Madhya 2.58
  hanta asmi—I am the killer (of others)    SB 10.4.22
  hanta gata-asankah—there is a possibility that Kamsa would take steps to kill this child    SB 10.8.8-9