Meaning of the Sanskrit Word: haihayah

  haihayaḥ—Kārtavīryārjuna    SB 9.15.32
  haihayaḥ—Haihaya    SB 9.23.20-21
  sa-haihayaḥ—with his own men, the Haihayas.    SB 9.15.25

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z