Meaning of the Sanskrit Word: ghrtaprstha

  ghrtaprstha—Ghrtaprstha    SB 5.1.25

Compound Sanskrit Words Containing: ghrtaprstha

  ghrtaprstha-sutah—the sons of Ghrtaprstha    SB 5.20.21
  agnidhra-idhmajihva-yajnabahu-hiranyaretah-ghrtaprstha-medhatith—named Agnidhra, Idhmajihva, Yajnabahu, Hiranyareta, Ghrtaprstha, Medhatithi and Vitihotra    SB 5.1.33