Meaning of the Sanskrit Word: gajendra

  gajendra—of his elephant carrier    SB 6.10.13-14
  gajendra-līlaḥ—playing like an elephant    SB 3.13.26
  gajendra-mokṣaṇa-tīrthe—at the holy place named Gajendra-mokṣaṇa    Madhya 9.221
  gajendra-mokṣaṇam—deliverance of Gajendra, the King of the elephants    SB 8.5.1

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z