Meaning of the Sanskrit Word: gajahvayam

  gajahvayam—in the capital named Gajahvaya Hastinapura    SB 1.9.48

Can't find any compound Sanskrit words containing gajahvayam.