Meaning of the Sanskrit Word: etan

  etan—all these    Bg 1.21-22, Bg 1.32-35, Bg 1.36, Bg 14.20, SB 3.7.40, SB 4.11.7, Madhya 9.1, Madhya 22.16
  etan—these    Bg 14.21, SB 6.14.14, SB 7.9.44, NoI 1
  etan—all this    Bg 14.21, Bg 14.26
  etan—all of them    Bg 1.25
  etan—unto them    SB 3.25.23
  etan—all these soldiers of the demigods    SB 8.21.24
  etan—those who are attached to Krsna    SB 10.8.18

Compound Sanskrit Words Containing: etan

  etan desan—all these countries    SB 7.14.30-33