Meaning of the Sanskrit Word: ekesvara

  ekesvara—alone.    Madhya 15.195, Madhya 16.134
  ekesvara—alone    Antya 2.38

Can't find any compound Sanskrit words containing ekesvara.