Meaning of the Sanskrit Word: eita

  eita—this    Adi 17.30, Madhya 19.164, Madhya 22.166, Madhya 25.135, Antya 6.170
  eita—thus    Madhya 20.283, Madhya 20.377, Madhya 22.3
  eita—all these    Madhya 18.126

Compound Sanskrit Words Containing: eita

  eita asane—on this sitting place    Madhya 15.234