Meaning of the Sanskrit Word: dvaraya

  dvaraya—unto the door of    SB 4.24.37

Compound Sanskrit Words Containing: dvaraya

  cit-sakti-dvaraya—by the spiritual energy.    Madhya 20.256
  govinda-dvaraya—through Govinda    Antya 4.50
  svarupa-dvaraya—by Svarupa Damodara.    Madhya 12.168