Meaning of the Sanskrit Word: dvarau

  dvarau—two gates    SB 4.25.47, SB 4.25.48, SB 4.29.9
  dvarau—gates    SB 4.29.8

Can't find any compound Sanskrit words containing dvarau.