Meaning of the Sanskrit Word: dvah

  dvah—gate    SB 4.25.49, SB 4.25.50, SB 4.25.51, SB 4.25.52, SB 4.25.53, SB 4.29.14

Compound Sanskrit Words Containing: dvah

  dvah-sthah—keeping at the door    SB 1.18.34
  dvah-sthau—to the doorkeepers    SB 3.16.32
  dvah-sthau—the two gate guards, Jaya and Vijaya    SB 7.1.37
  dvah-sthesu—all the doormen    SB 10.3.48-49