Meaning of the Sanskrit Word: dunha

  dunha—both of them    Adi 14.65, Adi 15.24
  dunha—both    Madhya 6.228, Madhya 8.23
  dunha—the two    Madhya 1.50
  dunha—two    Madhya 1.212
  dunha—the two of Them    Madhya 14.193

Compound Sanskrit Words Containing: dunha

  dunha dekhi—seeing both of Them    Madhya 5.138
  dunha prabodhiya—pacifying them    Madhya 15.253
  dunha sane—with both Rupa Gosvami and Haridasa    Antya 1.60
  toma-dunha vina—except you two    Madhya 16.89