Meaning of the Sanskrit Word: dekhiba

  dekhiba—I shall see    Madhya 12.21, Madhya 15.44, Madhya 15.263, Madhya 17.70
  dekhiba—shall see    Adi 4.151

Compound Sanskrit Words Containing: dekhiba

  na dekhiba—will not see.    Madhya 15.46
  na dekhiba—you will not see.    Antya 8.54
  tahao dekhiba—I shall see it.    Madhya 12.27