Meaning of the Sanskrit Word: dekhaya

  dekhaya—exhibits    Adi 14.36, Adi 14.61, Madhya 9.149, Antya 3.245
  dekhaya—shows    Madhya 17.190, Antya 18.82

Compound Sanskrit Words Containing: dekhaya

  prakata dekhaya—demonstrated.    Antya 5.24