Meaning of the Sanskrit Word: dekhaha

  dekhaha—please show    Madhya 11.70, Antya 16.83, Antya 18.67, Antya 19.38
  dekhaha—show    Madhya 12.46, Antya 19.37
  dekhaha—just see    Adi 3.85

Can't find any compound Sanskrit words containing dekhaha.