Meaning of the Sanskrit Word: dayam

  dayam—mercy    SB 1.10.25, SB 1.17.42, SB 4.27.26, SB 7.6.24
  dayam—compassion    SB 3.21.31
  dayam—right share    SB 3.1.8
  dayam—legitimate share    SB 3.1.11
  dayam—the property    SB 9.4.1

Compound Sanskrit Words Containing: dayam

  yatha-dayam—exactly according to the inheritance    SB 5.1.38
  yatha-dayam—according to the daya-bhak laws of Manu    SB 5.7.8