Meaning of the Sanskrit Word: darsaniyam

  darśanīyam—pleasing to see    SB 8.18.26
  darśanīyām—pleasing to see    SB 8.12.24

Can't find any compound Sanskrit words containing darsaniyam.