Meaning of the Sanskrit Word: camara

  camara—whisk    SB 9.10.42-43
  camara—fan    Adi 5.192
  camara—and whisks    Madhya 14.129
  camara—whisks    Madhya 14.130

Compound Sanskrit Words Containing: camara

  su-camara—beautiful white whisks    Madhya 13.20
  vyajana-camara—white yak-tail hair for fanning    SB 4.7.21