Meaning of the Sanskrit Word: cadi

  caḍi—riding    Adi 13.114, Adi 17.19, Madhya 21.107
  caḍi—rising    Adi 14.38
  caḍi—getting on    Adi 17.100
  caḍi—mounting    Adi 17.180
  caḍi—ascending    Madhya 15.33
  caḍi—going up    Antya 14.107
  caḍi—riding on    Antya 15.15
  rathe caḍi—riding on the car    Madhya 13.24, Madhya 13.26, Madhya 14.244
  aṭṭālikā caḍi—ascending to the top of the palace    Madhya 11.236
  dolāya caḍi—riding on a palanquin    Madhya 8.14
  garuḍe caḍi—climbing up the column of Garuḍa    Antya 14.24
  sei naukā caḍi—boarding the same boat    Madhya 16.202

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z