Meaning of the Sanskrit Word: bhrsta

  bhrsta—fried    Madhya 15.54-55, Madhya 15.214, Antya 10.137

Compound Sanskrit Words Containing: bhrsta

  bhrsta-patola—fried patola.    Antya 10.135-136
  bhrsta-vartaki—fried eggplant    Madhya 15.213