Meaning of the Sanskrit Word: bhismam

  bhīṣmam—unto Bhīṣma    Bg 2.4, SB 1.9.4
  bhīṣmam—unto Grandfather Bhīṣma    Bg 1.11
  bhīṣmam—about Śrī Bhīṣmadeva    SB 1.9.44
  bhīṣmam ca—also Bhīṣma    Bg 11.34

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z