Meaning of the Sanskrit Word: bhismah

  bhismah—Grandfather Bhisma    Bg 1.8, SB 6.3.20-21
  bhismah—Bhismadeva    Bg 11.26-27
  bhismah—a son named Bhisma    SB 9.22.18-19

Compound Sanskrit Words Containing: bhismah

  sri-bhismah uvaca—Sri Bhismadeva said    SB 1.9.32