Meaning of the Sanskrit Word: bhisanah

  bhisanah—fearful.    SB 4.10.27
  bhisanah—ferocious.    SB 8.10.51

Compound Sanskrit Words Containing: bhisanah

  ati-bhisanah—very fearful    SB 7.8.15
  ati-bhisanah—very fierce    SB 9.15.30