Meaning of the Sanskrit Word: bhikhari

  bhikhari—a beggar.    Madhya 12.10, Antya 13.23
  bhikhari—a beggar    Madhya 12.20
  bhikhari—beggar    Madhya 1.172

Compound Sanskrit Words Containing: bhikhari

  ha-ila bhikhari—has become a beggar.    Antya 14.43