Meaning of the Sanskrit Word: bhavisyatah

  bhavisyatah—of one who will take birth    SB 4.29.66
  bhavisyatah—will take birth    SB 3.14.39
  bhavisyatah—will become.    SB 10.10.20-22

Can't find any compound Sanskrit words containing bhavisyatah.