Meaning of the Sanskrit Word: bhasiya

  bhasiya—floating.    Madhya 14.90

Compound Sanskrit Words Containing: bhasiya

  anande bhasiya—floating in transcendental bliss.    Antya 10.70