Meaning of the Sanskrit Word: bhartah

  bhartah—O my Lord    SB 3.4.18
  bhartah—O husband    SB 3.23.10

Can't find any compound Sanskrit words containing bhartah.