Meaning of the Sanskrit Word: bharatah

  bharatah—Lord Bharata    SB 9.10.35-38, SB 9.10.42-43, SB 9.11.13-14
  bharatah—Bharata    SB 5.4.9
  bharatah—Maharaja Bharata    SB 5.7.1
  bharatah—Vidura.    SB 3.20.8

Compound Sanskrit Words Containing: bharatah

  bharatah nama raja—a King named Maharaja Bharata    SB 5.12.14
  raja-rsih bharatah—the great, saintly King Bharata    SB 5.8.7