Meaning of the Sanskrit Word: avyayasya

  avyayasya—of the imperishable    Bg 2.17
  avyayasya—immortal    Bg 14.27
  avyayasya—the inexhaustible    SB 8.12.5

Can't find any compound Sanskrit words containing avyayasya.