Meaning of the Sanskrit Word: avyavahita

  avyavahita—uninterrupted    Adi 4.206, Madhya 19.172
  avyavahita—not separated    SB 3.29.11-12

Can't find any compound Sanskrit words containing avyavahita.