Meaning of the Sanskrit Word: aveksya

  aveksya—considering    Bg 2.31, SB 9.18.32
  aveksya—seeing    SB 3.13.16, SB 4.4.9
  aveksya—looking down    SB 3.15.44
  aveksya—after hearing    SB 3.23.9
  aveksya—after observing    SB 9.10.21
  aveksya—after observing    SB 4.14.7

Can't find any compound Sanskrit words containing aveksya.