Meaning of the Sanskrit Word: avataram

  avataram—incarnation    SB 8.24.60, Adi 5.155
  avataram—appearance    SB 10.3.22

Compound Sanskrit Words Containing: avataram

  bhakta-avataram—the incarnation as a devotee    Adi 1.13, Adi 6.5
  bhakta-avataram—in the incarnation of a devotee    Adi 1.14, Adi 7.6