Meaning of the Sanskrit Word: avaram

  avaram—abominable    Bg 2.49
  avaram—material    SB 7.15.57

Compound Sanskrit Words Containing: avaram

  para-avaram—superior and inferior.    SB 9.5.7
  para-avaram—the cause and effect of destiny.    SB 10.8.5