Meaning of the Sanskrit Word: atrih

  atrih—Atri    SB 1.9.6-7, SB 4.1.17, SB 8.13.5
  atrih—the sage Atri    SB 3.12.24, SB 4.19.12
  atrih—the great sage Atri    SB 4.19.15, SB 4.19.20
  atrih—by the name Atri    SB 9.14.2

Compound Sanskrit Words Containing: atrih

  atrih uvaca—Atri said    SB 4.1.26-27